Skip Navigation
 

SLUŽBY - NABÍDKA

POJIŠTĚNÍ OSOB (životní , úrazové , jiné)

Přestože si všichni u narozenin a svátků přejeme hodně zdraví, tak si ho bohužel většina lidí nepojišťuje ( častěji si lidé pojišťují své auto, dům, domácnost apod.). Přitom smrt nebo vážný úraz či nemoc živitele rodiny znamená podstatně vyšší finanční ztrátu pro rodinu než třeba odcizení vozidla či vloupání do domácnosti.


Doporučuji proto zvážit otázku co by se dělo ekonomicky v případě:

A) smrti živitele
B) vážného úrazu nebo nemoci s neschopností 6 až 12 měsíců
C)částečné nebo plné invalidity živitele

Minimum lidí ví, kolik činí jejich nemocenská nebo kolik by činil vdovský popř. sirotčí důchod. Snažím se proto s klientem poctivě probírat tyto údaje a vypracovat na základě konkrétních vstupních údajů a potřeb seriozní nabídku. Většina lidí prostě říká, že chce pojistit sebe či dítě, ale už s dealerem neprobírá proč a co by v případě např. vážné nemoci nastalo, jak by ubylo příjmů, jaké výdaje je nutné měsíčně platit atd.


Pojištění osob má více jednotlivých rizik a to:

1. Proti smrti způsobené čímkoli – je naprosto zásadní mít životní pojistku na minimální výši vašich dluhů!!!!

2. Na diagnózu civilizačních chorob jako je infarkt, mozková příhoda, rakovina, transplantace důležitých orgánů, ochrnutí, vážné nemoci po přisátí klíštěte atd. Pojišťovna většinou plní po přežití min. 1 měsíce od stanovení diagnózy. Toto plnění by mělo sloužit na zaplacení lepšího léčení, lázní, nadstandardních léků apod. br />

3. Pojištění plné invalidity je velmi podobné riziko jako pojistka civilizačních chorob, ale plnění se poskytuje až po 12 měsících léčení a po přiznání invalidního důchodu. Je to asi úplnější a důležitější riziko než pojištění civilizačních chorob, protože poskytne plnění v případě invalidity způsobené čímkoli a nejen vyjmenovanou chorobou ( infarkt, mrtvice, rakovina atd.) jako a u pojištění civilizačních chorob. Existuje i plnění formou měsíční renty (např. 5tis.Kč/měs.), kde je cena pojištění hodně závislá na vstupním věku. Jednoznačně platí, že je rozumné pojistit se mladý a zdravý, protože to jde a je to levnější. Nemocného člověka už samozřejmě pojišťovna např. odmítá pojistit.


Úrazová rizika:

A) Smrt způsobená výlučně úrazem

Cena pojištění je podle rizikové skupiny klienta, která vychází z jeho zaměstnání a provozovaných sportů. U administrativních pracovníků je obvyklá cena tohoto rizika základní. U lidí pracujících manuálně či provozujících sport registrovaně je pojistné cca 2x dražší. Mezi toto riziko patří i smrt způsobená elektrickým proudem, uštknutí hadem nebo např. i násilná smrt způsobená někým jiným ( zastřelení apod. ).

B) Trvalé následky způsobené úrazem

Jde např. o ztrátu částí těla či jejich funkce (např. zrak po úrazu) či o ztrátu hybnosti kloubů apod. Je to jednoznačně nejdůležitější riziko z úrazového připojištění. Z principu pojištění by měl klient jistit prvně možné pojistné události, které hrozí velkým poklesem příjmů a to je např. ztráta končetiny, zraku nebo upoutání na invalidní vozík po autonehodě. Seriózní pojišťovny prodávají trvalé následky z tzv. progresivním plněním, tzn. že v případě těch nejzávažnějších trvalých následků plní 4 až 6 násobek výše uvedené pojistné částky za shodné pojistné.

Odškodné v případě léčení se ( bolestné )

Při úrazu je to plnění právě za skutkovou podstatu toho, že se úraz stal. U odškodného vlivem nemoci vyžadují pojišťovny minimálně potvrzení obvodního lékaře o léčení se nebo přímo kopii neschopenky. U některých pojišťoven nazývají bolestné jako denní odškodné jinde zase nezbytná doba léčení nebo tělesné poškození. Pozor pojišťovny mají tabulky maximálních limitů za plnění u události způsobené úrazem !!!. Důvod je prostý a nutný. Nelze plnit za vyvrtnutý kotník např. bolestné v rozsahu 6 měsíců léčení. Tento úraz má obvykle délku léčení max. 30 dnů a podle toho i pojišťovny plní. Seriozní pojišťovna dává tabulku maximálních hodnot plnění v kopii klientovi.

Taktéž u tohoto rizika je důležité vypočítat kolik by klientovi chybělo měsíčně peněz na nemocenské oproti čisté mzdě. Je potřeba vzít do úvahy především vaše povinné měsíční výdaje, aby jste byli schopni v případě těžšího úrazu či delší nemoci schopni platit nájem, elektřinu, splátky úvěrů a hypoték apod. Cena tohoto pojištění je velmi rozdílná a závislá především na sjednané spoluúčasti, která bývá 7,14,21,28,42 nebo dokonce 60 dní.

Odškodné za hospitalizaci

Nepovažujeme tento typ rizika za nějak velmi důležitý, ale je to velmi levné riziko tzn. Pozor v případě hospitalizace malého dítěte s maminkou bývá cena podstatně vyšší tzn. u pojištění dětí toto riziko doporučujeme raději jistit.

Pojištění dětí

Jen pár řádek k tomuto oblíbenému produktu v ČR. Nepovažujeme pojištění dětí za nějak velmi důležité, protože z hlediska ekonomiky rodiny je zkrátka nejdůležitější dobré pojištění živitele. Přesto toto pojištění vřele doporučujeme, protože je levné. Mnozí lidé uzavírají dětské pojištění se spořením. Já radši doporučuji kumulovat prostředky na studia dětí přes stavební spořitelnu či penzijní společnost. Připadá mi tato varianta pro klienta transparentnější, výnosnější, ale i bezpečnější ( kreditní riziko neboli riziko krachu nese i pojišťovna )

Mnohé pojišťovny pojišťují i jiná/podobná rizika než jsou výše popsaná ( operace, popáleniny, zlomeniny, doživotní renta atd. ). Popisuji zde jen základní občanského pojištění, které jsou nejdůležitější !!! Nenechte se nachytat na sliby dealerů, čtěte pojistné podmínky a výluky, nepodepisujte smlouvu nikdy ihned !!! Vše raději zvažte, poraďte se s jinými lidmi nebo s námi makléři, kteří nezastupují jednu pojišťovnu, ale jen a jen Vás klienta.. Vždy zpracovávám klientovi písemnou nabídku s popisem proč ta, která rizika doporučuji.


Pro zpracování nabídky, prosíme vyplnit tento dotazník :
 
 
« jdi zpět|tisk